Sse java

Мнение 1: Събития, изпращани от сървъра (SSE), е технология, базирана на браузъра, която позволява на страниците да получават актуализации от сървър чрез постоянна връзка. Традиционно по-голямата част от уеб трафика се осъществява чрез протоколи за заявка-отговор, при които клиентът прави HTTP заявка, а сървърът изпраща отговор. Събитията на SSE обаче се изпращат в една посока от сървъра, без да се изискват конкретни заявки от клиента - това спестява ресурси и от двете страни на връзката, тъй като не е необходимо да се създават и обработват заявки. Чрез SSE кодът на Java може да изпраща известия до уеб браузърите в реално време, което драстично подобрява потребителското изживяване. За приложения, които изискват свежи данни или непрекъснати актуализации, SSE става все по-популярен избор за разработчиците.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика