Stackalloc c#

Мнение 1: Ключовата дума stackalloc на C# позволява на разработчиците да заобиколят използването на обекти, разпределени от управляваната купчина, и вместо това да разпределят памет в стека. Това предлага предимства по отношение на скоростта, тъй като разпределянето и премахването на паметта е много по-бързо, тъй като вече не подлежи на GC (Garbage Collection). То може също така да помогне да запазите кода си по-лек, като избегнете създаването на допълнителен обект. Въпреки това, поради самото си естество, позволяващо на разработчиците директен достъп до паметта, разположена на стека, този подход също така има някои недостатъци - като ограничения на обхвата на променливите, както и риск от превишаване на обхвата, ако не се работи правилно. Ето защо е най-добре да се използва само в някои определени сценарии, при които може да се прояви предпазливост и да се извлече полза от оптимизацията, налична при паметта stackalloc.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика