Static public c#

Мнение 1: За опитните програмисти на c# статичните публични класове са мощен инструмент, който те могат да използват, за да опростят кода си и да увеличат неговата четимост. Статичен публичен клас е клас, чиито членове са достъпни като свойства на класа, а не като обекти, което означава, че не е необходимо да се създава инстанция на обекта, за да се използват неговите членове - това позволява лесен достъп и промяна на стойностите на свойствата. Разработчиците могат да намерят за полезно и това, че всички методи в рамките на статичен публичен клас веднага стават статични методи поради естеството на класа. Това означава, че тези методи нямат препратка към обект на инстанция и могат да бъдат директно достъпни от всяка точка на приложението, без да се налага да се инстанцират други обекти. Като цяло, използването на статични публични класове позволява ефективно използване на ресурсите, по-чист код и по-голяма четимост.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика