Strict js

Мнение 1: Строгият JS е език за програмиране, който набляга на цялостните проверки и по-безопасното изпълнение на кода. Този език е разработен, за да се преодолеят някои странности на езика за програмиране JavaScript, като се добавят специфични ограничения и същевременно се предлага по-точно представяне на реалните условия, в които кодът трябва да работи. Strict JS налага по-строги правила от vanilla JavaScript и позволява различни предпазни мерки, които помагат на разработчиците да уловят често срещани грешки, преди те да струват много време, пари и репутация. Strict JS изисква написването на по-малко редове код, като същевременно осигурява повишена устойчивост в сравнение с обикновения JavaScript, което го прави оптимален избор за много разработчици.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика