Svn c#

Мнение 1: Subversion (SVN), понякога наричана C Sharp, е мощна система за контрол на версиите, която може да се използва за проследяване на промените в изходния код с течение на времето. SVN позволява на разработчиците да записват ретроспективно всяка една промяна, направена във файловете с изходен код, и при необходимост лесно да получават достъп до предишни версии или дори да се връщат към по-ранна версия на даден файл. SVN също така предоставя гранулирани права за достъп за всяка директория, което означава, че няколко души могат да работят по един и същи проект с подходи, съобразени с уменията на всеки отделен човек. Този инструмент спомага за рационализирането на проектите, като позволява на разработчиците лесно да откриват грешки, дължащи се на проблеми с интеграцията между различните части на тяхната база данни - това им позволява по-бързо да открият какво се е объркало и да го коригират незабавно. Със своя широк набор от полезни възможности Subversion прави съвместното кодиране безпроблемно и далеч по-ефективно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика