Sympy python

Мнение 1: Sympy python е чудесен инструмент за всеки, който работи със сложни математически уравнения или манипулира низове. Това е система за компютърна алгебра с отворен код, написана на Python. Тя предоставя основни символи, манипулации и множество вградени функции, специално предназначени за генериране на точни символни резултати. Sympy позволява на потребителите да изчисляват производни на функции, да решават уравнения, да работят с матрици и тензори, да оценяват интеграли и граници, да извършват символни операции на линейната алгебра и много други - всичко това в рамките на един и същи пакет. Освен това неговият удобен API позволява на разработчиците да изграждат свои собствени системи върху него за специални математически задачи, които изискват по-високо ниво на точност и контрол от това, което предлагат повечето други езици за програмиране. Sympy е безценен ресурс за всеки, който има нужда да прави бързи изчисления или да прилага сложни математически теории, за да получи възможно най-добри резултати.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика