Temporal java

Мнение 1: Temporal Java е вълнуващ нов инструмент за разработчици, който пренася възможностите на Java в света на разпределените системи. Предоставяйки на разработчиците една-единствена библиотека на Java, Temporal Java може да им позволи лесно да правят код и приложения, разпределени в платформи за облачни изчисления. Тя позволява на инженерите да дефинират услуги и задачи по прост начин, като същевременно поддържат коректни резултати при извикване от всяка част на света. Тази вълнуваща нова разработка улеснява разработването на мащабируеми, надеждни и сигурни софтуерни решения, които също така са лесни за поддръжка във времето. Със своите авангардни функции Temporal Java предлага на разработчиците по-голям контрол върху начина, по който се използва техният код, като им дава нови възможности за лесно създаване на иновативни приложения в разпределени системи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика