Tensorflow pip

Мнение 1: Tensorflow pip е библиотека за програмиране на потоци от данни, разработена от екипа на Google Brain. Тя помага за бързото изграждане, обучение и внедряване на модели за машинно обучение, които служат за изводи в реално време на широк спектър от устройства, включително мобилни телефони и сървъри. Въпреки че основните алгоритми и математически теории зад TensorFlow Pip остават извън обхвата на много инженери, библиотеката предлага лесен за използване интерфейс с основна логика за програмиране за разработчици, които искат да внедрят мощна технология за изкуствен интелект в приложенията по ефективен начин. Тези, които са запознати с кодирането в Python, могат да използват тази платформа за интегриране на по-сложни операции за оптимизиране на данни, които са от съществено значение за разработването на прогнозни модели за различни приложения, вариращи от компютърно зрение до обработка на естествен език.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика