Tomcat 7 java 8

Мнение 1: Tomcat 7 е безплатно приложение за уеб сървър с отворен код, което предоставя необходимите компоненти за внедряване на код в Java. То поддържа Java 8, една от последните итерации на езика, която предоставя разширени възможности, като същевременно запазва обратна съвместимост. Потребителите могат да се възползват от новите функции, предлагани в тази версия, като подобрена производителност, повишена сигурност и разширени библиотеки, без да се налага да актуализират съществуващите си приложения. Tomcat 7 улеснява разработчиците да започнат бързо да се възползват от подобренията в Java 8, за да могат да стартират проектите си бързо и сигурно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика