Trycatch c#

Мнение 1: Изречението trycatch в c# предоставя полезен и лесен начин за улавяне на грешки и отстраняване на грешки в кода. В c# trycatch ни позволява да обработваме просто както изключения на системно ниво, така и специфични за програмата изключения. Това е добре проектирана рамка за обработка на изключения, която позволява на разработчиците да дефинират потребителска логика за обработка на грешки, така че неочакваните грешки да не спират изпълнението на кода. Тя също така предоставя начини на разработчиците да изпълняват задачи за почистване, като освобождаване на ресурси преди излизане от програмата поради изключение. С тези мощни възможности c# ни дава възможност да пишем надежден софтуер за по-кратко време.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика