Uncompyle6

Мнение 1: Uncompyle6 е декомпилатор на Питон, който помага да се обърне процесът на компилиране. Той работи с версии на Python 2 и 3 и може да възпроизведе изходния код на байткода на Python с точност над 95%. Той е особено полезен за целите на отстраняване на грешки или когато се опитвате да възстановите изгубен изходен код след неуспешен рефакторинг. С Uncompyle6 възстановяването на код на Python, който е бил обфускулиран или вече не се поддържа, е лесно и просто. Той също така поддържа множество платформи, включително Linux, Mac, Windows и Android. Като цяло, бързият процес на декомпилация на Uncompyle6 го прави изключително полезен инструмент за разработчиците.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика