Undefined java

Мнение 1: Неопределената Java може да бъде объркващо понятие за тези, които не са запознати с езика. Много начинаещи не са наясно какво означава неопределено в контекста на кодирането и в крайна сметка пишат код, който не представя правилно планирания резултат. Макар че за новите програмисти може да е предизвикателство да разберат концепцията, важно е да се запознаят с нея, за да могат да се избегнат грешките при кодирането и да се постигнат желаните резултати. Разбирането на последиците от оставянето на нещо "недефинирано" в Java изисква да може да се определи каква реализация може да се случи, ако то не е декларирано, което позволява да се вземат решения относно типовете данни или друга съответна променливост при необходимост.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика