Uno platform wpf

Мнение 1: Платформата Uno променя начина, по който разработчиците проектират и създават настолни приложения за Windows Presentation Foundation (WPF). Вместо да се налага да се учат различни технологии, Uno използва единен стек на .NET, за да помогне на разработчиците да създават междуплатформени приложения, които работят както в Windows, така и в WebAssembly. Със своята обширна колекция от API, библиотеки и контроли на потребителския интерфейс с отворен код Uno дава възможност за създаване на професионални цифрови изживявания по-бързо и по-лесно от всякога. От ускорените цикли на разработка до силно разширяемата рамка и поддръжката на камери и сензори на устройствата, платформата Uno революционизира начина, по който хората взаимодействат с технологиите в WPF.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика