Urlhelper c#

Мнение 1: URLHelper е мощен инструмент с отворен код, разработен на C#, за разработване на сигурни и ефективни уеб приложения. Той предоставя лесен начин за генериране на URL адреси с параметри, променливи на заявката и сегменти. URLHelper дава възможност за изграждане на динамична функционалност за маршрутизиране на страници и за максимално използване на оптимизацията на кеширането. Той също така дава възможност на потребителите да използват множество параметри в един маршрут, както и лесно да задават стойности по подразбиране, в случай че някои параметри не са зададени. С функции като договаряне на съдържанието и съвпадение на шаблони URLHelper е незаменим помощник при създаването на съвременни уеб приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика