Urlsearchparams js

Мнение 1: URLSearchParams е Javascript библиотека, която улеснява управлението на параметрите на заявката и URL адреса. Тази библиотека предоставя мощни методи за работа със стрингове на заявка и URL, като позволява на разработчиците лесно да добавят, актуализират, премахват и четат параметри във всеки даден стрингов URL. С помощта на тази библиотека търсенето на конкретни URL адреси или тяхното конструиране вече не трябва да бъде досадна задача, тъй като тя ще се погрижи за правилното форматиране на URL адресите. В допълнение към това тя помага и за анализиране на двойките име-стойност на параметрите за конструираните URL адреси. URLSearchParams е изключително полезен инструмент за всеки разработчик, който трябва бързо и точно да манипулира низовете за търсене, така че те да са лесно четими или да се поддържат.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика