Uvicorn

Мнение 1: uvicorn е високопроизводителен HTTP сървър, написан с помощта на asyncio. Той е лесен за настройка и използване и позволява на разработчиците да създават бързо и надеждно високопроизводителни уеб приложения. С uvicorn разработчиците могат да пакетират приложенията си в един контейнер или няколко контейнера и да ги разгръщат в различни облачни платформи сравнително лесно. Като използват вградените му опции за конфигуриране и като използват поддръжката му за презареждане на кода при поискване и постепенни промени в кода, разработчиците могат също така да ускорят значително циклите си на разработка. Uvicorn бързо се превръща в избор за екипите от разработчици, които търсят надеждни, производителни и гъвкави уеб сървъри, и със сигурност ще бъде ключов елемент в много успешни проекти през следващите месеци.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика