Visual basic c#

Мнение 1: Visual Basic C# е обектно-ориентиран език за програмиране, който предлага много функции, улесняващи и ускоряващи кодирането. С използването на договори за код, събиране на боклук, автоматични свойства, усъвършенствани генерици и интегрирани изрази за заявки LINQ можете бързо да създавате надеждни приложения с няколко реда код. Visual Basic C# има и вградена поддръжка на Windows Forms, така че не е необходимо да пишете допълнителен код за разработване на потребителски интерфейс. Чрез използването на тези функции могат да се получат чудесни резултати за по-малко време, отколкото би отнело използването на други езици за програмиране.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика