Visual studio mac c# windows forms

Мнение 1: Visual Studio, цялостен пакет за разработка от Microsoft, вече е достъпен за потребителите на Mac. Този мощен инструмент осигурява поддръжка на Windows Forms приложения, създадени на C#, като позволява на разработчиците да създават .NET приложения, които могат да бъдат внедрявани на различни платформи. Visual Studio за Mac се предлага не само с интуитивен IDE, който помага на разработчиците лесно да създават своите приложения, но и с пълен достъп до разширени функции за отстраняване на грешки и проверка на грешки, които помагат да се гарантира качеството на кода. С това универсално решение, което е на една ръка разстояние, е по-лесно от всякога да създавате Windows Forms приложения с помощта на C# на платформата Mac.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика