Void js

Мнение 1: JavaScript 'void' е оператор, който, когато се използва като унитарен оператор пред даден израз, връща неопределен резултат. Обикновено се използва при хипервръзки, за да се предотврати презареждането на страницата, но може да се използва и в други области на кода на JavaScript, които изискват оценяване на изрази без връщане на стойност. Този тип оператор може да помогне на разработчиците да пишат по-ефективен и организиран код, като позволява по-лесно манипулиране на променливи и ефективно отстраняване на грешки по време на разработката. Използването на void js може също така да намали времето, което разработчиците трябва да отделят за тестване и отстраняване на грешки, тъй като кодът ще бъде по-сигурен и структурно издържан.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика