Wcf c#

Мнение 1: Работата с WCF (Windows Communication Foundation) и C# може да бъде полезно начинание за всеки разработчик на софтуер за .NET. Тя помага за предаването на данни от едно приложение към друго по сигурен и надежден начин, независимо от това къде се намират приложенията. Освен това предлага лесна интеграция със съществуващи системи и подобрена мащабируемост при разпределени компютърни архитектури. Разработването на услуги в WCF е много по-лесно в сравнение с класическите уеб услуги, тъй като изисква минимална конфигурация и ви позволява да се съсредоточите върху бизнес логиката. Освен това, тъй като работи директно с XML протоколи за обмен на съобщения, разработчиците без предишен опит в разработването на мрежови приложения могат незабавно да започнат да разработват приложения с този мощен технологичен стек.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика