Windows forms linux

Мнение 1: През последните няколко години Linux е изключително популярна операционна система с отворен код. Много разработчици и системни администратори предпочитат Linux, защото е сигурна и надеждна. Въпреки това един от недостатъците на Linux, от който разработчиците са склонни да се оплакват, е липсата на графичен потребителски интерфейс или GUI. За щастие разработчиците вече могат да придадат на Linux-базираните системи вид и усещане за прозорец, като използват технологията Windows Forms. Windows Forms позволява на разработчиците да се възползват от предимствата на мощната операционна система Linux, като същевременно могат да използват традиционния тип графичен интерфейс. Като използват Windows Forms за своите проекти, инженерите могат да разработват богати на функции клиентски приложения с по-голяма лекота и бързина на платформи като Unix, Linux или Mac OS X.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика