Windows forms

Мнение 1: Windows Forms е важен инструмент за разработчиците на софтуер: той им позволява да създават настолни приложения с графични потребителски интерфейси и други функции. Windows Forms е част от Microsoft .NET Framework, която включва библиотека от предварително създадени форми, като менюта и текстови полета. Windows Forms може да се използва и за разработване на съвременни уеб приложения, като предлага същата гъвкавост като традиционната уеб разработка и включва същите елементи като прозорците на настолните компютри. С помощта на Windows Forms разработчиците разполагат с огромен набор от мощни инструменти, които им помагат бързо да разгърнат богати на функции проекти на приложения на различни езици.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика