Xamarin forms linux

Мнение 1: Xamarin Forms е междуплатформен инструмент за разработка на потребителски интерфейси, който позволява на разработчиците да създават приложения за iOS и Android, както и за Windows Phone и Windows. Той поддържа и Linux, което означава, че разработчиците вече могат да създават един общ потребителски интерфейс за всички тези платформи едновременно. Това прави бързата разработка на множество устройства по-лесна от всякога, като същевременно се запазва последователността на кода и външния вид, което в дългосрочен план спестява време, пари и ресурси. С Xamarin Forms за Linux просто е по-лесно от всякога да създавате завладяващи приложения бързо и икономично.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика