Yield js

Мнение 1: Ключовата дума yield на JavaScript дава възможност на разработчиците да спрат изпълнението на генераторна функция, за да могат да бъдат върнати стойности от нея. Това е изключително мощен инструмент за управление на потока от данни в приложенията и оптимизиране на използването на паметта, който дава възможност за бърза и ефективна обработка дори на много големи масиви от данни. Когато се използва правилно, yield може да доведе не само до по-добра производителност, но и до по-интересен и кратък код, който е по-лесен за разбиране от разработчиците и други наблюдатели. Като се възползват от функциите на yield, разработчиците могат с лекота да създават сложни приложения или системни компоненти, базирани на данни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика