01 Nov 2023

Стартът в програмирането през погледа на ролята на съвременния програмист в социума

Във времето, в което живеем, програмирането се превърна в едно от най-желаните умения на пазара на труда. Разрастващият се брой на компютърни приложения и зависимостта от технологиите превърна програмистите в ключови фигури в съвременното общество. Java е един от най-популярните и влиятелни езици за програмиране в света, предпочитан заради сво...
27 Oct 2023

Ролята на Quality Assurance за контрол и доверие

В съвременния бързо развиващ се свят, базиран на технологиите, ролята на Управлението на качеството (Quality Assurance, съкр. QA) в разработката на софтуер стана по-важно от всякога. Това не е просто изолирана задача, а цялостен процес, който гарантира, че софтуерните продукти отговарят на най-високите стандарти за качество, че са без дефекти и пре...
27 Oct 2023

JavaScript и уеб разработката

JavaScript е един от най-широко използваните езици за програмиране в света на уеб разработката. Създаден през 1995 г. от Netscape, този интерпретируем език за програмиране се използва за придаване на интерактивност и функционалност на уеб страници. Важно е да се отбележи, че JavaScript не трябва да се бърка с Java, като сходството в имената им е ре...
13 Oct 2023

Python за начинаещи: бърз и ефективен старт в света на кодирането

Python е изключително приятен и лесно усвояван език за начинаещите програмисти, които правят първите си крачки в света на кодирането. Достъпността му се изразява в простата структура, определяща изписването на програмния код. Именно този чист и четим синтаксис позволява градивният процес да се превърне в интуитивен. Лесната работа обаче не огранича...
10 Oct 2023

Инструменти за автоматизация в DevOps

DevOps предоставя методи и инструменти, които позволяват по-бърза разработка, тестване и доставка на софтуерни приложения. Това води до по-гъвкави и реактивни организации, способни да реагират бързо на промените в пазара. Използването на автоматизация и CI/CD практики намалява възможността за човешки грешки и гарантира по-голяма стабилност и качест...
09 Oct 2023

Професионално обучение по DevOps само за 490лв

Отстъпката от -200лв за професионалното обучение по DevOps в дистанционна форма, стартиращо от 7 ноември е с преференциална цена от 490лв в периода от 9 октомври до 13 октомври – това е превъзходна възможност за всички, които желаят да развият своите умения в тази област.Да не забравяме, че DevOps е едно от най-динамичните и интересни полета в IT. ...