05 Oct 2023

Запознайте се с целия процес по създаване на видео игри

Създаването на видео игри е креативен и технически изискващ процес, който изисква комбинирането на множество умения и етапи. Основните фази на разработката на видео игра - от идеята до крайния продукт са: Фаза 1: Идея и КонцепцияГенериране на Идея: Всичко започва с креативна идея. Тя може да бъде вдъхновена от различни източници - книги, филми...
29 Sep 2023

Какви са особеностите на QA Manual?

QA (Quality Assurance) ръководството (manual) е документ, който описва процесите и стандартите за осигуряване на качество в софтуерната разработка и тестване. Ето някои от основните особености на QA manual:Описание на процесите: QA manual предоставя подробно описание на всички процеси, свързани с QA в организацията. Това включва началната оцен...
26 Sep 2023

За какво се използва Python и какви са ползите му?

Python е високо ниво, интерпретиран, обектно-ориентиран програмен език, който се използва за разнообразни цели.Ето някои от основните области и ползи, свързани с използването на Python:Уеб разработка: Python се използва за създаване на уеб сайтове и уеб приложения с помощта на фреймуърки като Django и Flask. Този език предлага богат екосистем от би...
21 Sep 2023

Кариерни възможности след завършване на обучението по QA Automation в Software Academy

Автоматизираното тестване предоставя разнообразни кариерни възможности в софтуерната индустрия. Фокусът е върху автоматизацията на процесите за тестване на софтуер, което дава възможност за по-бърз и ефективен развой на продукти. Ето някои от кариерните възможности, свързани с QA Automation: Специалист по автоматизирано тестване (QA Automation...
21 Sep 2023

Кои са основните причини, поради които да изберем професията Quality Assurance?

Популярност и възможности за заетост: Стремежът към по-високо качество на софтуер и продукти прави QA специалистите много търсени на пазара. Това означава, че има голямо търсене за квалифицирани QA професионалисти, което може да осигури стабилна заетост и добри възможности за развитие. Съвместимост с техническа кариера: QA работниците често...
05 May 2023

Как Python може да бъде използван за създаване на интерактивни игри?

Python е един от най-гъвкавите езици за програмиране, които могат да се използват за създаване на игри. Той е изключително популярен език, тъй като предоставя много инструменти и библиотеки, които улесняват процеса на създаване на игри. В тази статия ще разгледаме как Python може да бъде използван за създаване на интерактивни игри и какви са ос...