27 Oct 2023

JavaScript и уеб разработката

JavaScript е един от най-широко използваните езици за програмиране в света на уеб разработката. Създаден през 1995 г. от Netscape, този интерпретируем език за програмиране се използва за придаване на интерактивност и функционалност на уеб страници. Важно е да се отбележи, че JavaScript не трябва да се бърка с Java, като сходството в имената им е ре...
13 Oct 2023

Python за начинаещи: бърз и ефективен старт в света на кодирането

Python е изключително приятен и лесно усвояван език за начинаещите програмисти, които правят първите си крачки в света на кодирането. Достъпността му се изразява в простата структура, определяща изписването на програмния код. Именно този чист и четим синтаксис позволява градивният процес да се превърне в интуитивен. Лесната работа обаче не огранича...
10 Oct 2023

Инструменти за автоматизация в DevOps

DevOps предоставя методи и инструменти, които позволяват по-бърза разработка, тестване и доставка на софтуерни приложения. Това води до по-гъвкави и реактивни организации, способни да реагират бързо на промените в пазара. Използването на автоматизация и CI/CD практики намалява възможността за човешки грешки и гарантира по-голяма стабилност и качест...
09 Oct 2023

Професионално обучение по DevOps само за 490лв

Отстъпката от -200лв за професионалното обучение по DevOps в дистанционна форма, стартиращо от 7 ноември е с преференциална цена от 490лв в периода от 9 октомври до 13 октомври – това е превъзходна възможност за всички, които желаят да развият своите умения в тази област.Да не забравяме, че DevOps е едно от най-динамичните и интересни полета в IT. ...
05 Oct 2023

Запознайте се с целия процес по създаване на видео игри

Създаването на видео игри е креативен и технически изискващ процес, който изисква комбинирането на множество умения и етапи. Основните фази на разработката на видео игра - от идеята до крайния продукт са: Фаза 1: Идея и КонцепцияГенериране на Идея: Всичко започва с креативна идея. Тя може да бъде вдъхновена от различни източници - книги, филми...
29 Sep 2023

Какви са особеностите на QA Manual?

QA (Quality Assurance) ръководството (manual) е документ, който описва процесите и стандартите за осигуряване на качество в софтуерната разработка и тестване. Ето някои от основните особености на QA manual:Описание на процесите: QA manual предоставя подробно описание на всички процеси, свързани с QA в организацията. Това включва началната оцен...