Тема

Как се пише цикъл for в Питон?

16 May, 2022 Ива Кендерова 5

Отговори (5):

 • Автор: Благомир Инджов
  17.05.2022

  Цикъл for в Python се записва по следния начин:
  for variable in range(start, stop, step):
  декларация(s)
  Променливата може да бъде произволна буква или число. Диапазонът определя началната и крайната точка на цикъла, а стъпката - с колко ще се увеличава променливата при всяко преминаване през цикъла. Например, следният код ще изведе всички числа от 0 до 9:
  for i in range(0, 10): # отпечатва 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10
  print(i)

 • Автор: Алекси Ерменков
  17.05.2022

  for i in range(10):
  ("Това е числото на итерацията " + str(i) + ".")

 • Автор: Веселин Петров
  16.05.2022

  В Python можете да напишете цикъл for по следния начин:
  for i in range(10): print("i =",i)
  Това ще отпечата следното:
  i = 0
  i = 1
  i = 2
  i = 3
  i = 4
  i = 5
  i = 6
  i = 7
  i=8
  i=9

 • Автор: Владислав Маринов
  16.05.2022

  for i in range(0, 10):
  print(i)

 • Автор: Надежда Вълканова
  16.05.2022

  for i in range(0, 10): print("Отпечатвам числото " + str(i) + " out.")