Тема

Каква е разликата между JavaScript и Java?

16 May, 2022 Добромир Маринов 6

Отговори (6):

 • Автор: Милтен Цветанов
  17.05.2022

  Java е език за програмиране, а JavaScript е език за писане на скриптове. Java е компилиран език, което означава, че трябва да компилирате кода си, преди да можете да го стартирате. JavaScript е интерпретиран език, което означава, че браузърът ще го компилира и изпълнява в движение, докато зарежда страницата. Java има по-строги правила за синтаксис от JavaScript. Java е предназначен за създаване на широкомащабни приложения, докато JavaScript е предназначен за писане на малки части от кода на уеб страници.

 • Автор: Емилия Шейтанов
  17.05.2022

  Java е език за програмиране, докато JavaScript е език за скриптове, който се използва в уеб браузъри. Java е език за програмиране, създаден в началото на 90-те години на миналия век, който е популярен и днес. Той се използва за създаване на настолни приложения, мобилни приложения и уебсайтове. JavaScript е скриптов език, който е създаден през 1995 г. от Брендън Айх. Той се използва за добавяне на интерактивност към уебстраниците и се изпълнява от уеббраузъри.

 • Автор: Петър Вълчанов
  16.05.2022

  JavaScript и Java са два много различни езика за програмиране. Java е компилиран език, което означава, че първо трябва да напишете кода си в текстов редактор, да го запишете като .java файл и след това да използвате Java компилатор, за да го превърнете във файл .class, който може да се стартира на Java Virtual Machine. JavaScript е интерпретиран език, което означава, че можете просто да напишете кода си в текстов редактор, да го запишете като файл .js и след това да го стартирате директно в уеб браузъра си, без да се налага да преминавате през каквито и да било стъпки за компилиране.

 • Автор: Георги Измирлиев
  16.05.2022

  Java е език за програмиране, създаден в началото на 90-те години на миналия век. Той е проектиран като "чист" обектно-ориентиран език, което означава, че всичко в Java е обект, включително примитивните типове данни. Java стана изключително популярен и се използва за създаване на настолни приложения, мобилни приложения и уеб приложения.JavaScript е език за писане на скриптове, който е пуснат за първи път през 1995 г. Той е разработен като лека алтернатива на Java и позволява на разработчиците лесно да създават динамични уебстраници. JavaScript се използва в милиони уебсайтове и е най-популярният език за програмиране в Stack Overflow.

 • Автор: Желязка Солакова
  16.05.2022

  JavaScript и Java са два напълно различни езика за програмиране. Java е компилиран език, който се изпълнява на Java Virtual Machine (JVM), докато JavaScript е интерпретиран език, който се изпълнява в уеб браузър. Java има класове, докато JavaScript няма такива. Java има статично типизиране, докато JavaScript е динамично типизиран. Накрая, Java има строг синтаксис и семантика, докато JavaScript е по-щадящ.

 • Автор: Владислав Петров
  16.05.2022

  Java е език за програмиране, а JavaScript е език за писане на скриптове. Java е по-мощен и сложен, докато JavaScript е по-прост и по-малко мощен. Java се използва за създаване на самостоятелни приложения, докато JavaScript се използва за добавяне на интерактивност към уеб страници.