Тема

Имате ли някакви съвети за начинаещи, когато става въпрос за работа с функции на питон?

16 May, 2022 Боян Оракчиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Венцеслав Инджов
  17.05.2022

  В Python има два основни начина за работа с характеристики: NumPy масиви и SciPy разредени матрици. NumPy масивите осигуряват по-общ и ефективен начин за работа с масиви от данни, докато SciPy разредените матрици са оптимизирани за работа с големи, разредени масиви от данни.
  - Когато зареждате набор от данни в паметта, опитайте се да го съхраните като NumPy масив или SciPy разредена матрица. Това ще ви позволи да използвате мощните функции за манипулиране на масиви, които са вградени в NumPy и SciPy.
  - Когато извършвате извличане на признаци или намаляване на размерността на набор от данни, винаги използвайте режим на съхранение "компресиран".

 • Автор: Чавдар Стойчев
  17.05.2022

  Да! Когато работите с функции в Python, трябва да имате предвид няколко основни неща. Първо, важно е да разберете, че функцията е просто вектор от числа. Това означава, че можете да ги третирате точно както всеки друг тип данни в Python.
  Второ, когато работите с функции, често е полезно да използвате подхода "конвейер". Това означава обединяване на няколко команди в един израз, което може да направи кода ви по-ефективен и лесен за четене. Например, може да искате да извлечете характеристики от набор от данни, след това да извършите някакъв анализ на тези характеристики и накрая да запишете резултатите в нов файл.

 • Автор: Деян Бонев
  17.05.2022

  В Python има два основни начина за работа с функции: 1) с масиви NumPy и 2) с библиотеката Scikit-learn.
  Ако работите с NumPy масиви, можете да използвате атрибута .shape, за да получите размерите на масива от функции, и атрибута .ndim, за да получите броя на измеренията. Можете също така да използвате методите .mean() и .std(), за да изчислите средното и стандартното отклонение на масив от признаци.

 • Автор: Желязка Велчева
  16.05.2022

  В Python можете да работите с функции по няколко различни начина:
  1. С помощта на библиотеката Pandas: Това е чудесен вариант, ако работите с данни, тъй като Pandas улеснява манипулирането и анализа на данни. Можете да прочетете повече за нея тук: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/index.html
  2. Използване на масиви NumPy: Ако извършвате математически или научни изчисления, масивите NumPy може да са по-добър вариант за вас, отколкото рамките за данни на Pandas. Можете да научите повече за тях тук: http://www.numpy-tutorials.com/index2.html

 • Автор: Галя Гоцев
  16.05.2022

  В Python има два основни начина за работа с функции:
  1. Използвайте NumPy масиви, за да съхранявате данните си, и след това използвайте SciPy функции, за да правите анализ. Това е подходът, който бихте искали да използвате, ако работите с големи количества данни или ако трябва да извършвате тежки математически операции с данните си.
  2. Използвайте pandas DataFrames, за да представите данните си. Това е подходът, който бихте искали да използвате, ако работите с по-малки количества данни или ако се нуждаете от по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по който можете да анализирате и манипулирате данните си.