Тема

Какво представлява цикълът в Питон?

17 May, 2022 Милица Арабаджиева 5

Отговори (5):

 • Автор: Костадин Терзиев
  17.05.2022

  Цикълът в Python се състои от четири различни етапа:
  1. Интерпретаторът прочита кода на Python, превежда го на разбираем за компютъра език и след това го изпълнява.
  2. Интерпретаторът изпълнява всяка инструкция една по една и следи къде се намира в кода. Това се нарича "указател на инструкциите".
  3. Когато интерпретаторът достигне до специален вид инструкция, наречена "извикване на функция", той записва известна информация, за да знае къде да се върне, когато функцията приключи изпълнението си. Тази запазена информация се нарича "рамка на стека".
  4. Интерпретаторът започва да изпълнява кода вътре във функцията

 • Автор: Креман Лефтеров
  17.05.2022

  Цикълът в Python е сравнително прост. Първо, интерпретаторът прочита изходния код и го изпълнява ред по ред. Ако обаче даден ред от кода съдържа инструкция за извикване на функция, интерпретаторът ще предаде управлението на тази функция. След като функцията се върне, изпълнението ще започне оттам, откъдето е спряло. Този процес, познат като "стека на повикванията", продължава, докато програмата не завърши или не срещне грешка.

 • Автор: Кирил Симеонов
  17.05.2022

  В Python няма явен цикъл. Можем обаче да кажем, че в самия език има подразбиращ се цикъл, който се върти около приемането на входни данни, обработката им и след това извеждането на резултатите. Това е вярно за всички езици за програмиране; насоките на Python обаче Насърчават разработчиците изрично да мислят за тези процеси, когато проектират програмите си. Програмите, написани на Python, обикновено са организирани в отделни стъпки или фази, реализирани като блокове код в рамките на функции или методи. Тази модулност дава на потребителите голяма гъвкавост по отношение на повторното използване на кода и улеснява разделянето на функционалността на програмата на отделни части, които могат да се изпълняват независимо една от друга. Когато се комбинира с вградените математически и логически възможности на Python, този стил на организация води до много кратък и четим код.

 • Автор: Александър Константинов
  17.05.2022

  Цикълът в Python се дължи на броенето на референции, което се използва за проследяване на обектите. Когато даден обект вече не се споменава, той автоматично се освобождава от паметта. Ако обаче все още има препратки към обекта, колекторът на боклука няма да освободи обекта и цикълът ще продължи. Единственият начин да се прекъсне цикълът е да се премахнат всички препратки към обекта. Това може да се направи ръчно с помощта на ключовата дума del или с помощта на слаба референция.

 • Автор: Борис Кескинов
  17.05.2022

  В Python няма конкретен цикъл, но най-общо казано, интерпретаторът преминава през няколко етапа, когато изпълнява програма. Първо, той ще анализира кода, за да провери за синтактични грешки. Ако има такива, той ще обяви изключение и ще излезе. В противен случай ще премине към следващия етап.
  След това интерпретаторът ще компилира кода в байткод. Това е платформено независимо междинно представяне на кода, което може да бъде изпълнено от виртуалната машина на Python. Байткодът често се нарича и "p-code" (за "преносим код").