Тема

Как се създава цикъл в Питон?

17 May, 2022 Николай Асенов 5

Отговори (5):

 • Автор: Иван Цветанов
  18.05.2022

  Цикълът е последователност от инструкции, които се изпълняват многократно. В Python можете да създадете цикъл, като използвате ключовата дума while. Цикълът while изпълнява блок от код, докато дадено условие е вярно. Ето един пример:
  while True: print("Hello, world!")
  Този код отпечатва "Hello, world!" отново и отново, докато компютърът не бъде изключен или потребителят не излезе от цикъла.

 • Автор: Христо Михов
  17.05.2022

  Един от начините е да използвате цикъла while:
  while (условие):
  изречение(я)
  Това ще продължи да изпълнява операциите в блока, докато условието е True. Друг начин е да използвате цикъла for:
  for item in sequence:
  изявление(и)
  Това ще изпълни изреченията в блока по веднъж за всеки елемент от поредицата.
  Можете също така да създадете цикъл, като комбинирате циклите while и for: инциализация; while (условие): # Изпълняват се изявления, докато условието е вярно. item = sequence.next(); # Получавате следващия елемент от последователността и го съхранявате в променливата "item". for (; condition

 • Автор: Найда Бонева
  17.05.2022

  Циклирането в Python се осъществява с помощта на конструкцията while loop. Основната структура на while цикъла е следната:
  while condition: тялото на цикъла
  Условието в while цикъла се проверява преди всяка итерация на цикъла. Ако условието се оцени като True, се изпълнява тялото на цикъла. Ако условието се оценява като False, контролът се прехвърля на реда, следващ цикъла while.

 • Автор: Боян Петров
  17.05.2022

  Има няколко различни начина за създаване на цикли в Python. Например, можете да използвате цикъла while или for.
  Цикълът while ви позволява да изпълнявате набор от оператори отново и отново, докато е изпълнено определено условие. Цикълът for се използва за итерация през списък или поредица от елементи. Той ви позволява да изпълнявате набор от оператори веднъж за всеки елемент от поредицата.

 • Автор: Николина Станишева
  17.05.2022

  Има няколко различни начина за създаване на цикъл в Python. Един от тях е да се използва ключовата дума while. Тази ключова дума указва на Python да продължи цикъла, докато условието след нея е True. Друг начин за създаване на цикъл е използването на ключовата дума for, която ви позволява да преминавате през елементи в списък или диапазон от числа. Ето пример как можете да използвате ключовата дума for, за да изведете всички цели числа от 1 до 10: for i in range(1,10): print(i)