Тема

Можете ли да споделите пример за това как можете да използвате цикъл for в собствените си работни процеси?

17 May, 2022 Милтен Витяков 5

Отговори (5):

 • Автор: Желязка Тончева
  18.05.2022

  Разбира се! Да речем, че имате лист в Google със списък с имена на хора и искате да изпратите на всички тях имейл. Можете да използвате for цикъл, за да направите това.
  Първо, създайте колона в листа, наречена "Имейл адрес". След това в друга колона въведете следната формула:
  =A1&"@gmail.com". Това ще вземе имейл адреса от клетка A1 и ще добави "@gmail.com" в края му.
  След това изберете всички клетки в колона В (тази, която съдържа формулите) и отидете на Data > Sort Range > Ascending (Данни > Сортиране на диапазона > Възходящо). Това ще подреди всички имейл адреси по азбучен ред.
  Сега изберете Tools (Инструменти) > Script Editor (Редактор на скриптове).

 • Автор: Гаврил Ерменков
  18.05.2022

  Разбира се! Да кажем, че искате да изтеглите всички изображения от даден уебсайт. Можете да напишете скрипт, който използва цикъл for, за да изтегли всяко изображение едно по едно. Или да кажем, че искате да създадете списък на всички файлове в дадена директория. Бихте могли да използвате цикъл for, за да преминете през всеки файл в директорията и да го добавите към списъка.

 • Автор: Алекси Коларов
  18.05.2022

  Ето един пример за това как можете да използвате цикъл for в работните си процеси. Да речем, че имате списък с числа, които искате да съберете, и искате да направите това за всяко число в списъка. Можете да използвате цикъла for, за да направите това лесно. Ето кода:
  for(var i = 0; i < numbers.length; i++) {
  общо = общо + номера[i];}
  Този код ще събере всички числа в масива "numbers" и ще направи това за всяко число в масива. Доста просто, нали?

 • Автор: Галина Драганова
  18.05.2022

  Често използвам цикли for, за да автоматизирам повтарящи се задачи, които трябва да изпълнявам редовно. Например имам работен процес, който автоматично извлича данни от уебсайт, почиства ги и ги експортира в CSV файл.
  Също така използвам цикли for в работата си по програмиране. Например написах програма, която приема списък от числа и изчислява средната стойност на всички числа в списъка. Цикълът for улеснява преминаването през всяко число в списъка и изчисляването на средната стойност.

 • Автор: Иво Станишев
  17.05.2022

  Разбира се! Един от начините, по които съм използвал цикъла for, е да създам списък за изпращане на писма. Имам електронна таблица с всички мои контакти и използвам for цикъл, за да попълня автоматично шаблона на пощенския списък с информацията за всеки от контактите. По този начин мога лесно да изпратя имейл до всички в списъка си.