Тема

Кои са някои често срещани грешки, които хората допускат при работа с функции в питон?

18 May, 2022 Веселин Оракчиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Боян Плачков
  19.05.2022

  1. да забравите да използвате Python 2.7 вместо 3.x
  2. да приемете, че тъй като нещо работи на един език (например JavaScript), то ще работи и на Python
  3. неизползване на списъци за разбиране или генераторни изрази, когато те биха били по-ефективни от цикъла for
  4. не четете достатъчно внимателно документацията, преди да се опитате да използвате дадена библиотека или функция

 • Автор: Петър Богоев
  19.05.2022

  1. Предполагането, че Python е само за начинаещи: Python е универсален език, който може да се използва за различни цели - от писане на скриптове до анализ на данни и разработване на уеб сайтове.
  2. Не се възползвате от многото онлайн ресурси: Има много онлайн ресурси, които могат да ви помогнат да научите Python, включително уебсайтове с уроци, форуми и онлайн курсове.
  3. Не се упражнявате редовно: Както при всяко друго умение, практиката прави нещата перфектни! Не забравяйте да упражнявате редовно уменията си в Python, за да подобрите знанията си.
  4. Съсредоточаване върху синтаксиса, а не върху семантиката: Важно е да разбирате основното значение на кода, който пишете, а не само да запомняте правилата на синтаксиса.

 • Автор: Ралица Шалдевиа
  19.05.2022

  Една често срещана грешка е да се опитаме да използваме дадена функция, преди тя да е правилно имплементирана. Това може да доведе до грешки и объркване. Друга често срещана грешка е да не се използват функции, които вече са реализирани. Това също може да доведе до грешки и объркване. И накрая, понякога хората използват функциите неправилно или ги използват по погрешен
  начин. Това също може да доведе до грешки и объркване.

 • Автор: Василена Кантарджиева
  19.05.2022

  1. Мислене, че списъците и масивите са едно и също нещо. Те не са! Масивите са с фиксиран размер, докато списъците могат да се увеличават и намаляват.
  2. Не използване на разбирането за създаване на нови списъци или масиви. Например, разбирането на списък може да се използва за създаване на списък от квадрати: [x*x for x in range(10)].
  3. Забравяне, че функциите също са обекти! Така че те могат да бъдат присвоявани на променливи, да бъдат предавани като аргументи на други функции и т.н.
  4. Неизползване на функции, когато те биха направили кода по-кратък и по-четим. Например функцията len() може да се използва вместо ръчно преброяване на дължината на низ.

 • Автор: Николина Арнаудова
  19.05.2022

  1. Например използване на списъци за разбиране вместо цикли for или ламбда функции вместо обикновени функции.
  2. Не се възползвате от многото библиотеки, които са налични в Python - например не използвате numpy или pandas при работа с данни или не използвате BeautifulSoup при парсиране на HTML.
  3. Писане на неефективен код - например извършване на много ненужни операции със стрингове или заделяне на твърде много памет, когато не е необходима.
  4. Непознаване на последиците за производителността на някои функции на Python - например не се знае, че някои функции могат да бъдат бавни в сравнение с други, или не се знае кои операции са интензивни за процесора и кои за паметта