Тема

Какво представлява обектно-ориентираното програмиране?

19 May, 2022 Петко Абаджиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Галя Соколов
  20.05.2022

  Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма за програмиране, която организира кода около обекти, представляващи структури от данни, които съдържат свързани данни и методи. Класовете са шаблон за създаване на обекти. Обектите са екземпляри на класовете. Създавате клас, като дефинирате неговите свойства (данни) и методи. Когато създавате обект, попълвате стойностите на свойствата и можете да извиквате методите на обекта.

 • Автор: Венелин Несторов
  20.05.2022

  При обектно-ориентираното програмиране проблемът се разделя на по-малки части и всяка част се представя с обект. Обектът има данни (свойства) и функционалност (методи). Представете си например, че пишете програма за проследяване на разходите си. Може да разделите проблема на следните обекти: Сметка, транзакция и елемент. Всеки от тези обекти би имал свои собствени данни (например номер на сметка, сума, дата) и функционалност (например депозит(), теглене()). По този начин програмата ви ще бъде много по-лесна за писане и поддръжка.

 • Автор: Найда Митева
  20.05.2022

  Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма за програмиране, основана на концепцията за обекти, които са структури от данни, съдържащи полета с данни и свързани с тях методи. В ООП програмите се проектират, като се разделят на обекти, които съответстват на нещата от реалния свят, които те моделират. Например програма за човек може да съдържа обект за името на човека, друг обект за възрастта на човека и още един обект за адреса на човека.

 • Автор: Николай Вълчанов
  19.05.2022

  Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е вид програмиране, при който програмистът структурира програмите като колекции от обекти. Тези обекти обикновено са структури от данни, но могат да бъдат и функции или други видове обекти. Всеки обект има определени свойства и методи, до които може да се получи достъп или да се извикат от други части на програмата. ООП позволява по-голяма модулност и разширяемост на програмите и често се използва за разработване на сложни софтуерни системи.

 • Автор: Алекси Арнаудов
  19.05.2022

  Обектно-ориентираното програмиране е начин на мислене за компютърното програмиране, при който програмата се изгражда с помощта на обекти. Обектът е самостоятелна единица, която има определени свойства и методи. Можете да си представите, че обектът е нещо като собствена миниатюрна програма. При традиционното, процедурно програмиране, създавате програмите си, като сглобявате поредица от функции и структури от данни. При обектно-ориентираното програмиране програмите се създават чрез поредица от класове и обекти. Всеки клас дефинира структурата и поведението на един тип обект, а всеки обект е инстанция на един конкретен клас.