Тема

Кои са някои от най-популярните алгоритми за машинно обучение?

20 May, 2022 Миглена Абаджиева 5

Отговори (5):

 • Автор: Иво Грънчаров
  21.05.2022

  Съществуват много различни алгоритми за машинно обучение, но някои от най-популярните включват регресионни алгоритми (линейна регресия и квадратична регресия), алгоритми за обучение с дървета на решенията, изкуствени невронни мрежи и машини с опорни вектори.

 • Автор: Галин Иванов
  21.05.2022

  Съществуват много различни алгоритми за машинно обучение, но някои от най-популярните включват:
  - Линейна регресия
  - Логистична регресия
  - Невронни мрежи
  - Поддържащи векторни машини
  - Класификатори с произволна гора

 • Автор: Гаврил Кьосев
  20.05.2022

  Популярните алгоритми за машинно обучение включват линейна регресия, логистична регресия, к-средни клъстери, дървета на решенията, случайни гори и невронни мрежи. Всеки от тези алгоритми има своите силни и слаби страни и всички те са подходящи за различни видове данни и задачи. Например линейната регресия е добра за прогнозиране на стойности въз основа на набор от известни променливи, докато к-средства за клъстериране е добра за откриване на модели в данните.

 • Автор: Яна Терзиева
  20.05.2022

  Съществуват много алгоритми за машинно обучение, но някои от най-популярните включват: линейна регресия, логистична регресия, дървета на решенията, boosting и дълбоко обучение.

 • Автор: Милтен Велешки
  20.05.2022

  Ето няколко от най-популярните алгоритми за машинно обучение:
  1. Линейна регресия
  2. Логистична регресия
  3. Машини с поддържащи вектори
  4. Дървета за вземане на решения
  5. Случайни гори
  6. Невронни мрежи