Тема

Запознати ли сте с основите на програмирането в Python?

20 May, 2022 Спаска Арабаджиева 5

Отговори (5):

 • Автор: Добромира Кръстева
  21.05.2022

  Да, запознат съм с основите на програмирането в Python. В Python променливите се присвояват с помощта на знака за равенство (=), а стойността на променливата можете да изведете, като добавите двойно подчертаване (__) пред нея. Например, ако искате да присвоите стойността "Hello, world!" на променлива, наречена message, ще въведете:
  message = "Hello, world!"
  Можете също така да създавате многоредови низове, като използвате тройни кавички ("'" или """)

 • Автор: Ангел Минчев
  20.05.2022

  Отговор: се съхраняват в списъци или речници. Списъците са подредени колекции от обекти, докато речниците са неподредени колекции от обекти, в които всеки обект е съпоставен с ключ. Python също така поддържа променливи и непроменливи типове данни. Променящите се типове данни могат да бъдат променяни след създаването им, докато непроменящите се типове данни не могат да бъдат променяни след създаването им. Най-разпространеният променлив тип данни е списъкът, а най-разпространеният непроменлив тип данни е кортежът.

 • Автор: Йоан Шейтанов
  20.05.2022

  Да, запознат съм с основите на програмирането в Python. В Python променливите се присвояват с помощта на знака за равенство (=) и можете да присвоите нова стойност на променлива, като просто въведете името на променливата, последвано от знака за равенство и желаната стойност. Например, ако искате да присвоите символния низ "Hello" на променлива, наречена message, ще въведете:
  message = "Hello"

 • Автор: Венелин Жендов
  20.05.2022

  Да, запознат съм с основите на програмирането в Python. Това е мощен език, който е лесен за изучаване от начинаещите. Той има много функции, които го правят отличен избор за писане на скриптове и разработване на софтуер.
  Python е интерпретиран език за програмиране от високо ниво с общо предназначение, чиято философия на проектиране набляга на четимостта на кода. Неговият синтаксис позволява на програмистите да изразяват концепции в по-малко редове код, отколкото е възможно в езици като C++ или Java.

 • Автор: Иво Кушев
  20.05.2022

  Да. Python е интерпретиран език за програмиране от високо ниво с общо предназначение, създаден на 3 декември 1989 г. от Гуидо ван Росум с философия на дизайна, озаглавена: "Има само един начин да се направи това и затова работи. " Той е един от най-популярните съществуващи езици за програмиране и много големи уебсайтове (включително Reddit и Pinterest) са написани на Python. Езикът е кръстен на британската комедийна група Монти Пайтън. В интервю за CNN през декември 2000 г. Гидо ван Росум заявява, че Python е кръстен на филмите на Monty Python, а не на самата комедийна група за скечове, защото "името ми звучеше смешно".