Тема

Какви са някои от най-често срещаните проблеми, които срещате при алгоритмите за машинно обучение?

26 May, 2022 Гаврил Арабаджиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Алекси Дамянов
  27.05.2022

  Един често срещан проблем, който може да възникне при алгоритмите за машинно обучение, е прекомерното приспособяване. Прекаленото приспособяване се случва, когато моделът започне да "пасва" на данните от обучението твърде точно и в резултат на това моделът се представя зле, когато се прилага към нови данни. Съществуват редица начини за предотвратяване на прекомерното приспособяване, включително използване на повече данни по време на обучението, използване на по-разнообразен набор от данни за обучение или използване на по-сложен алгоритъм. Друг начин за предотвратяване на прекомерното приспособяване е чрез регуларизиране на параметрите на модела (напр. чрез добавяне на наказание за големи коефициенти).

 • Автор: Пантелей Тончев
  27.05.2022

  Един често срещан проблем при алгоритмите за машинно обучение е "прекомерното приспособяване". Прекаленото приспособяване се случва, когато моделът е толкова фино настроен към конкретните данни за обучение, че не успява да обобщи за нови данни. В резултат на това алгоритъмът става много неточен при прогнозиране на резултатите за нови данни.
  Вторият често срещан проблем е "недостатъчното приспособяване". Недостатъчното приспособяване възниква, когато моделът не е достатъчно сложен, за да обхване цялата променливост на данните за обучение. В резултат на това алгоритъмът се представя зле при нови данни. Както свръхприспособимостта, така и недостатъчната приспособимост могат да бъдат преодолени чрез използване на по-сложни модели за машинно обучение или чрез използване на повече данни (т.е. увеличаване на размера на набора от данни за обучение).

 • Автор: Благовест Борисов
  27.05.2022

  Един от най-големите проблеми при алгоритмите за машинно обучение е прекомерното приспособяване, което може да доведе до това, че моделът се представя много добре върху данните, върху които е бил обучен, но слабо върху нови данни.
  Друг често срещан проблем е, че алгоритмите могат да бъдат много чувствителни към детайлите на данните, върху които са обучени. Ако промените само една или две точки от данните в обучителния набор, това може да доведе до драстично различно представяне на алгоритъма. Затова трябва да внимавате при избора на набор от данни за обучение.

 • Автор: Ива Гюзелева
  26.05.2022

  Един от най-често срещаните проблеми при алгоритмите за машинно обучение е прекомерното приспособяване, което може да доведе до това, че моделът се представя много добре върху данните, върху които е бил обучен, но слабо върху нови данни.
  Това често се случва, когато моделът е твърде сложен за количеството налични данни за обучение. В резултат на това при проектирането на моделите трябва да се внимава, за да се предотврати прекомерното приспособяване, и ако е възможно, трябва да се събират повече данни, за да се подобри точността.

 • Автор: Владислав Карастоянов
  26.05.2022

  Един от често срещаните проблеми при алгоритмите за машинно обучение е, че те могат да бъдат "прекалено приспособени" към данните, върху които са обучени. Това означава, че алгоритъмът може да се представя много добре върху данните, върху които е бил обучен, но може да не се представя толкова добре, когато се прилага към нови данни. Друг често срещан проблем е, че алгоритмите за машинно обучение могат да бъдат "чувствителни към реда на входните стойности" Това означава, че ако промените реда на входните стойности, алгоритъмът може да даде различен резултат.