Тема

Какво представлява функцията в Питон?

6 June, 2022 Николина Туджарова 5

Отговори (5):

 • Автор: Веселин Велешки
  07.06.2022

  Функцията е набор от код, който изпълнява конкретна задача. Обикновено функциите се пишат, за да изпълняват точно определени дейности, като например сортиране на данни, изчисляване на средни и медианни стойности или генериране на случайни числа. Освен че са бързи и ефективни, функциите, написани на Python, са и лесни за четене и разбиране. Това се дължи на ясния и кратък синтаксис на езика.

 • Автор: Чавдар Коларов
  07.06.2022

  В Python функцията е именувана последователност от оператори, която изпълнява конкретна задача. Функциите могат да приемат аргументи и да връщат стойности. Те могат да бъдат дефинирани в модул, скрипт или да бъдат интегрирани в съществуващо приложение. Създаването на добре проектирани функции може да направи кода ви по-четим и използваем многократно. Обикновено се счита за добра практика броят на редовете в една функция да бъде ограничен до около 20-30.

 • Автор: Васил Стойков
  07.06.2022

  Функцията е блок от код, който изпълнява определена задача. Функциите са написани на същия език като кода, който ги извиква, което ги прави лесни за използване и повторна употреба. В Python функциите се дефинират с помощта на ключовата дума def.
  Могат да приемат аргументи - стойности, които се предават на функцията при нейното извикване. Тези аргументи могат да бъдат използвани от функцията за изпълнение на нейната задача.

 • Автор: Петър Стойчев
  06.06.2022

  Функциите могат да приемат аргументи и да връщат стойности, което ги прави много мощни инструменти за манипулиране на данни. Python се предлага с голям брой вградени функции, които са винаги на разположение за използване, но можете да създавате и свои собствени функции. Те се наричат дефинирани от потребителя функции.

 • Автор: Румяна Тончева
  06.06.2022

  В Python има два вида функции: вградени функции и функции, дефинирани от потребителя. Вградените функции се предоставят от самия Python и са винаги на разположение за използване. Дефинираните от потребителя функции са тези, които създавате сами; можете да ги напишете в собствените си модули или да ги вградите в други части на кода.