Тема

каква е разликата между функция и метод?

6 June, 2022 Васил Витяков 5

Отговори (5):

 • Автор: Деян Куюмджиев
  07.06.2022

  Функцията е именуван блок от код, който можете да извикате от други части на кода си. Метод е функция, която е дефинирана вътре в даден обект.

 • Автор: Лазар Пиронков
  07.06.2022

  Функцията е именуван блок от код, който може да бъде препращан от други части на програмата. Метод е функция, която е прикрепена към клас (или обект), която се извиква, когато се създава обект от класа.
  Функцията може да се извика от друга функция или от скрипт. Метод може да бъде извикан само от контекста на обект, който принадлежи на класа, за който е дефиниран методът.

 • Автор: Анастас Митов
  07.06.2022

  Функция може да се извика от други функции или от вътрешността на метод. Когато извиквате функция, ѝ подавате някакви данни (аргументи) и тя връща някакви данни. Когато извиквате метод, му подавате инстанция на класа (this) и методът прави нещо с тази инстанция. Върнатата стойност от метода обикновено се присвоява на нова променлива (или се връща от метода).

 • Автор: Емилия Куюмджиев
  06.06.2022

  Функцията приема един или повече аргументи, докато методът не приема аргументи. Функцията връща стойност, докато методът не връща никаква стойност. Функцията може да се използва, без да се създава инстанция на класа, към който принадлежи, докато методът може да се извика само върху инстанция на класа, към който принадлежи.

 • Автор: Ралица Лефтерова
  06.06.2022

  Функцията е набор от инструкции, които могат да бъдат извикани по име, за да изпълнят конкретна задача. Методът, от друга страна, е вид функция, която е дефинирана като част от обект. Обикновено методите се използват за достъп или промяна на данните, съхранявани в даден обект.