Тема

Какво представлява цикълът for в Python?

6 June, 2022 Илия Караславов 5

Отговори (5):

 • Автор: Явор Пиронков
  07.06.2022

  Цикълът for е повтаряща се команда в Python, която ви позволява да преминавате през последователност от елементи, например списък.

 • Автор: Албена Русеваа
  07.06.2022

  Програмна конструкция, която ви позволява да преминавате през поредица от елементи. Достъпът до елементите в поредицата се осъществява чрез индекс, който се увеличава при всяко завършване на итерациите на цикъла.

 • Автор: Илия Минчев
  06.06.2022

  Цикълът for в Python е повтарящ се блок от код, който ви позволява да преминавате през поредица от числа или обекти. Блокът ще се изпълни определен брой пъти в зависимост от числото, което сте задали като параметър.

 • Автор: Благомир Терзиев
  06.06.2022

  Синтаксисът на циклите for в Python е по-лесен за четене от този на други езици и може да ви спести време, когато трябва да изпълнявате даден блок от код многократно.

 • Автор: Бояна Панчева
  06.06.2022

  Цикълът "for" в Python се използва за итерация на поредица от стойности. Това може да бъде списък, кортеж, речник или дори низ. По същество цикълът "for" ще изпълни блока код веднъж за всеки елемент от дадената последователност.