Тема

Какво представлява цикълът for в Питон?

6 June, 2022 Креман Богоев 5

Отговори (5):

 • Автор: Радомир Налбантов
  07.06.2022

  Интересна тема е цикълът for на Python, към която може да се подходи от много различни ъгли. В най-простата си форма цикълът for ни помага да итерираме през списъци, кортежи, низове и други структури от данни. Една от най-често срещаните употреби на цикъла for е за итерация през списък или кортеж.

 • Автор: Венелин Марангозов
  07.06.2022

  Цикълът for е оператор, който се използва в Python за итерация на масиви, списъци, кортежи или диапазони от числа. Той ви позволява да изпълнявате блок от код определен брой пъти или докато не бъде изпълнено дадено условие.

 • Автор: Мария Петров
  06.06.2022

  Цикълът for в Python е конструкция, която позволява итеративно изпълнение на код. Тя приема итерабилна таблица като вход и я преглежда в цикъл, като изпълнява блока код за всеки елемент. Тя може да се използва за итерация над списъци, кортежи, множества, речници или низове.

 • Автор: Петър Михайловски
  06.06.2022

  For на Python е двойно итеративна синтактична конструкция, той работи и като контейнер, и като итератор. В много отношения той е подобен на while цикъл, с тази разлика, че итерира над поредица от стойности вместо над условие. Често се използва за итерация над елементи на списъци, кортежи и речници.

 • Автор: Борислав Станев
  06.06.2022

  Структура за управление на повторенията, която ви позволява да преминавате през поредица от елементи. Тя е подобна на цикъла while, с изключение на това, че цикълът for ще се изпълни определен брой пъти, посочен от потребителя.