Тема

Можете ли да дадете пример за използване на цикъл for в питон?

6 June, 2022 Мария Дамянов 5

Отговори (5):

 • Автор: Диляна Първанова
  07.06.2022

  Удобни са, когато трябва да направите нещо многократно, например да отпечатате всички елементи в списък. Те често се използват в комбинация с друга важна конструкция на Python, наречена while цикъл. Циклите while продължават да повтарят дадено действие, докато не бъде изпълнено някакво условие.

 • Автор: Иво Цеков
  07.06.2022

  Цикълът for се използва за итерация над последователност, която е списък, кортеж, речник, множество или низ. Това не прилича толкова на ключовата дума for в други езици за програмиране, а работи по-скоро като метод на итератор, какъвто се среща в други обектно-ориентирани езици за програмиране. С помощта на цикъла for можем да изпълним набор от оператори, веднъж за всеки елемент в списък, кортеж, множество и т.н.


 • Автор: Костадин Арабаджиев
  06.06.2022

  Циклите for са един от основните инструменти в Python за многократно повтаряне на даден блок от код. По същество задавате условие, за да продължите цикъла, и след това Python ще изпълнява кода в цикъла, докато това условие престане да бъде вярно.
  Ето един прост пример за for цикъл в действие: да речем, че искаме да отпечатаме числата от 1 до 10. Бихме могли да направим това, като просто изпишем всяко число поотделно, но това би било много досадно. Вместо това можем да използваме цикъла for и този код ще изведе числата от 1 до 10 на отделни редове.

 • Автор: Ивелин Добрев
  06.06.2022

  Отличен за итериране през списъци и кортежи. Всъщност винаги, когато трябва да прегледате поредица от стойности, цикълът for е правилният начин.

 • Автор: Христо Бонев
  06.06.2022

  Циклите for се използват за повтаряне на определен набор от действия определен брой пъти. Те често се използват, когато искате да работите със списъци или масиви, тъй като улесняват повторното преминаване през всеки елемент в списъка.