Тема

Как се създава цикъл for в питон?

7 June, 2022 Александър Минчев 5

Отговори (5):

 • Автор: Деян Абаджиев
  08.06.2022

  Цикълът for в Python се различава от този, с който може би сте свикнали в други езици за програмиране. В Python цикълът for итерира елементите в дадена последователност. Така че, ако имате списък от елементи, можете да го прегледате с цикъл for.

 • Автор: Калина Велешкиа
  08.06.2022

  Има няколко начина за създаване на цикъл for в Python. Най-разпространеният е да се използва ключовата дума for, която действа като итератор. Итераторите са обекти, които ви позволяват да прелиствате последователност от данни. В този случай ключовата дума for ще действа като итератор над поредица от числа.

 • Автор: Василена Москова
  08.06.2022

  Една от най-основните конструкции в програмирането цикли, които позволяват да се повтори определен брой пъти набор от инструкции. В Python те се създават с помощта на ключовата дума for, последвана от променливата, която искате да повторите, и двоеточие. Кодът вътре в цикъла ще бъде изпълнен по веднъж за всеки елемент от последователността.

 • Автор: Васил Каменов
  08.06.2022

  Циклите for в Python са малко по-различни от тези в други езици. В Python циклите for работят чрез итерация над поредица от стойности. Когато създавате цикъл for, посочвате променливата, която ще се използва за следене на текущата стойност, както и последователността от стойности, над които да се извърши цикълът. Можете да създадете цикъл for с всякакъв вид последователност, включително низове, списъци и кортежи.

 • Автор: Александър Вълчев
  07.06.2022

  Създаването на цикъл for в Python е доста просто и ясно. Най-важното нещо, което трябва да имате предвид, когато създавате цикъл for, е структурата на итерацията. Обикновено цикълът for ще итерира над поредица от числа или поне над нещо, което може да се интерпретира като числа. Това може да стане или чрез ръчно задаване на последователността, или чрез предоставяне на функция, която връща такава последователност.