Тема

Коя е най-сложната функция на питон, която сте писали?

7 June, 2022 Огнян Гемеджиев 5

Отговори (5):

 • Автор: Теодора Младенова
  08.06.2022

  Най-сложната функция на Python, която съм писал, е функция, която приема на входа списък с числа и изчислява средните, максималните и минималните стойности. Функцията също така определя дали входният списък да бъде сортиран във възходящ или низходящ ред.

 • Автор: Гълъбина Хаджиева
  08.06.2022

  Функцията, която приема списък от кортежи и връща списък от кортежи. Използва два вложени един в друг цикъла for, за да премине през списъка с кортежи и да създаде нови кортежи от първоначалните.

 • Автор: Ивелин Кьосев
  07.06.2022

  Рекурсивна функция, която изчислява факториала на дадено число. Тя приема три аргумента: числото, за което трябва да се изчисли факториалът, началната точка на рекурсията (обикновено 0) и максималния брой рекурсивни извиквания (по подразбиране 10).

 • Автор: Димитър Симеонов
  07.06.2022

  Най-сложната функция на Python, която съм писал, е рекурсивна функция, която изчислява факториала на дадено число.

 • Автор: Атанас Груев
  07.06.2022

  Python е много универсален език и като такъв през годините съм писал редица сложни функции. Една от най-сложните функции, които съм писал, беше за проект за машинно обучение. Функцията трябваше да поеме голям набор от данни, да извърши редица операции върху него и след това да върне резултата. Цялостният процес беше доста сложен и изискваше няколко различни стъпки. Освен това функцията трябваше да може да обработва различни видове данни, което я направи още по-сложна. Като цяло писането на тази функция беше страхотно преживяване и наистина ми показа силата на Python.