Тема

Какво е цикъл while в питон?

7 June, 2022 Румяна Маджарова 5

Отговори (5):

 • Автор: Галина Константинова
  08.06.2022

  Цикълът while ви позволява да повторите определен набор от код многократно. Кодът вътре в while цикъла ще се изпълнява, докато условието е Вярно.

 • Автор: Аврам Михайловски
  07.06.2022

  В Python while цикълът е оператор за контрол, който ви позволява да повторите определен набор от оператори фиксиран брой пъти. По същество цикълът while е съкратена версия на оператора if-else. Първо се проверява условието и ако то е Вярно, се изпълняват командите в цикъла while. Ако условието е False (Невярно), тогава програмата ще премине към следващия ред извън while цикъла.

 • Автор: Александър Вачков
  07.06.2022

  Цикълът while е команда за управление, която ви позволява да повтаряте блок от код, докато дадено условие е Вярно. Условието се проверява преди първата итерация на цикъла и всеки път след това. В счетоводството циклите while често се използват за изчисляване на общи суми или средни стойности за поредица от записи на данни. Например може да използвате while цикъл, за да изчислите средната сума на продажбите за всеки продавач в рамките на фискалното тримесечие.

 • Автор: Адриан Божинов
  07.06.2022

  Представлява команда за управление, която ви позволява да повтаряте многократно даден блок от код. Цикълът while е подобен на цикъла for, с изключение на това, че цикълът for автоматично увеличава променлива брояч, докато цикълът while изисква да предоставите изричен условен тест.

 • Автор: Атанас Минков
  07.06.2022

  Отговор: While цикълът е конструкция в Python, която ви позволява да повтаряте блок от код, докато дадено условие е вярно.