Тема

Можете ли да дадете пример за цикъл в Python?

7 June, 2022 Ива Йорданова 5

Отговори (5):

 • Автор: Добромира Гоцева
  08.06.2022

  Циклите се използват в Python за различни цели. Най-честата употреба на цикли включват повтаряне на блок от код, докато се изпълни дадено условие, и многократно изпълнение на набор от оператори. В Python има два вида цикли - цикъл for и цикъл while.

 • Автор: Яна Вачкова
  08.06.2022

  Цикълът for се използва за итерация на поредица от стойности. Например можете да използвате цикъл for, за да обхождате списък с числа и да отпечатвате всяко от тях. Цикълът while се използва, когато искате да изпълнявате набор от оператори, докато дадено условие е вярно. Например можете да използвате while цикъл, за да продължите да каните потребителя за въвеждане на данни, докато той въведе правилната стойност.

 • Автор: Ангел Витяков
  08.06.2022

  В Python има няколко вида цикли, но най-разпространеният от тях е цикълът for. Цикълът for итерира над дадена последователност от елементи, като прави нещо с всеки елемент последователно. Например, можете да използвате цикъл for, за да отпечатате всеки елемент от списък.

 • Автор: Боян Дерменджиев
  07.06.2022

  Основополагащи са циклите в програмирането. Цикълът е просто поредица от инструкции, която се изпълнява отново и отново, докато се изпълни някакво условие.

 • Автор: Димитър Измирлиев
  07.06.2022

  Цикълът е програмна конструкция, която позволява да се повтаря даден блок от код многократно. Най-разпространеният тип цикъл е цикълът for, който ви позволява да преминавате през поредица от числа или обекти.