Тема

Какво представлява цикълът в Python?

7 June, 2022 Радомир Шейтанов 4

Отговори (4):

 • Автор: Добромира Велешкиа
  08.06.2022

  Полезни са за изпълнение на един и същ набор от задачи за всеки елемент от набор от данни или за повтаряне на определени блокове от код фиксиран брой пъти. Цикълът for е най-разпространеният тип и ви позволява да преминавате през поредица от елементи, като използвате брояч. Цикълът while ви позволява да повтаряте даден блок от код, докато е изпълнено дадено условие.

 • Автор: Желязка Вълканова
  08.06.2022

  Една от най-често срещаните употреби на цикли е обработката на данни, съхранявани в масиви или колекции. В програмирането цикълът е структура, която ви позволява да повтаряте даден участък от кода многократно.

 • Автор: Гълъбина Груева
  07.06.2022

  Цикълът е конструкция за програмиране, която ви позволява да повтаряте определен набор от кодове многократно. Кодът вътре в цикъла ще се изпълнява по веднъж за всеки елемент в дадена последователност, колекция или масив. В Python има два основни вида цикли: while цикъл и for цикъл.

 • Автор: Костадин Абаджиев
  07.06.2022

  Програмна конструкция, която ви позволява да повтаряте определен блок от код многократно. Най-разпространеният тип цикъл е цикълът for, който ви позволява да преминавате през списък или поредица от елементи. Съществуват и циклите while и do-while, с които да изпълнявате блок от код, докато е изпълнено определено условие, или съответно определено условие.