Тема

Как се пише цикъл for в питон?

7 June, 2022 Добромир Иванов 5

Отговори (5):

 • Автор: Петър Вълчев
  08.06.2022

  Цикълът for е програмна конструкция, която позволява да се повтори определен набор от код многократно.

 • Автор: Мария Караславов
  08.06.2022

  For в Python се използва за итерация на поредица от елементи, например списък или низ.

 • Автор: Теодора Радославова
  08.06.2022

  Най-разпространеният начин е да използвате ключовата дума for, последвана от in , след това името на променливата, през която искате да итерирате, и накрая последователността, която искате да итерирате.

 • Автор: Деян Арнаудов
  07.06.2022

  В Python можете да използвате цикъл for, за да преминете през последователност (например списък или кортеж) от числа, букви или низове. Блокът от код вътре в цикъла for ще бъде изпълнен веднъж за всеки елемент от последователността.


 • Автор: Желязка Червенкова
  07.06.2022

  Променливата ще приема стойностите в последователността една по една, като се започне от първата стойност и се стигне до последната стойност. Можете да използвате всякакъв тип последователност за цикъла for, например списък, кортеж или низ.