Тема

Какви са различните видове цикли в Python?

7 June, 2022 Георги Атанасов 6

Отговори (6):

 • Автор: Нелина
  13.06.2022

  Ключовите думи за цикъл в Python са for и while. For се използва обикновено когато имаме краен брой от данни(list, tuple ,dictionary etc.), за които искаме на всеки елемент да бъде обходен по-отделно, докато while е подходящ, когато искаме нещо да се случва само при определено условие.(Например: 1-Въвеждане на данни до достигане на определна стойност, 2- Докато числото се дели на 2(е четно) да се направи нещо.) Циклите в Python могат да бъдат както самостоятелни така и вложени. Вложен цикъл е когато в един цикъл сложим друг цикъл. Например за обхождането на матрици имаме 2 цикъла (for) един в друг-един за редовете и един за колоните.

 • Автор: Венцеслав Кушев
  08.06.2022

  Отговор: Циклите са един от основните градивни елементи на повечето езици за програмиране. Цикълът ви позволява да повтаряте даден блок от код многократно. Това може да бъде полезно за неща като създаване на списък от числа или отпечатване на всеки символ в низ.

 • Автор: Кирил Попов
  08.06.2022

  В Python има два вида цикли: for и while. Цикълът for се използва за итерация на последователност, например списък, кортеж или речник. Важно е да се отбележи, че цикълът for ще итерира над променливите в реда, в който те се появяват в итерираната последователност. Цикълът while се използва за изпълнение на блок от код, докато дадено условие остава вярно.

 • Автор: Ивелин Марангозов
  08.06.2022

  В компютърното програмиране цикълът е последователност от инструкции, която се повтаря, докато не се постигне определено условие. Циклите са полезни за автоматизиране на повтарящи се задачи. В Python има два вида цикли: for и while.

 • Автор: Калина Кендерова
  07.06.2022

  Циклите for се използват за итерация на поредица от стойности. Например, можете да използвате цикъл for, за да изведете всеки елемент от списък. Циклите while се използват за повтаряне на блок от код, докато се изпълни дадено условие. Например, можете да използвате while цикъл, за да продължите да питате потребителя за входни данни, докато той въведе правилната парола.

 • Автор: Иво Михов
  07.06.2022

  Python поддържа две основни конструкции за цикли: while цикъл и for цикъл. Конструкцията while се състои от блок от код и условие. Условието се оценява и ако стойността е вярна, кодът в блока се изпълнява. Това продължава, докато условието стане невярно. Конструкцията for изисква итерабилен обект и променлива, в която да се съхранява всяка следваща стойност от итерабилния обект. Тези обекти включват списъци, кортежи, низове, речници и множества. Цикълът for итерира последователно всеки елемент и изпълнява блока от код в него.